HRVATSKA KULTURNA ZAJEDNICA

 Pristupnica ( PDF) 


Hrvatska kulturna zajednica

Kroatische Kulturgemeinschaft e.V.

Wiesbaden

            

Pristupnica / Beitrittserklärung

 

 

 

Ime i prezime / Vor-und Zuname: ............................................................................................................

 

………………............................................................................................................................................

 

 

Ulica i broj / Straße, Haus-Nr....................................................................................................................

 

………………............................................................................................................................................

 

 

Mjesto stanovanja / Wohnort ...................................................................................................................

 

 

Dan i mjesto rođenja / Geburtsdatum, Ort: ………….............................................................................

 

………………............................................................................................................................................

 

 

Zanimanje / Beruf: …………...................................................................................................................

 

 

Telefon, Mobilfunk, E-Mail: ……….......................................................................................................

 

………………............................................................................................................................................

 

 

Želim postati član Hrvatske kulturne zajednice Wiesbaden.

 

Ich möchte Mitglied der Kroatischen Kulturgemeinschaft werden.

 

 

 

 

.......................................................................           ..................................................................

Mjesto i dan / Ort und Datum                                     Potpis / Unterschrift


 Kroatische Kulturgemeinschaft - Facebookgruppe 


Dieses Dokument wurde zuletzt geändert am :