HRVATSKA KULTURNA ZAJEDNICAHrvatska kulturna zajednica/Kroatische Kulturgemeinschaft e.V. Wiesbaden (HKZ-Wi) registrirana je udruga na općinskom sudu u Wiesbadenu pod brojem VR 2694, a od 2016. godine ima i status ogranka Matice hrvatske u Wiesbadenu.

 

 

HKZ-Wi teži isključivo i neposredno općekorisnim, prosvjetiteljskim, humanitarnim i drugim dobročiniteljskim ciljevima. Svrha je društva pospješivati snošljivost među narodima na svim područjima uljudbe i razumijevanja među narodima. Svrha se prema Statutu društva  na području uljudbe postiže:

-   obrazovanjem pjevačkih, književnih i kazališnih grupa

-    organiziranjem predavanja o umjetnosti, povijesti i književnosti

-   organiziranjem prikazivanja filmova

-  njegovanjem odnosa i suradnje  s domovinskim kulturnim, religioznim i društvenim organizacijama, kao i s hrvatskim udrugama u SR Njemačkoj te svijetu, napose  s njemačkim, i ne samo njemačkim, kulturnim, religioznim i društvenim udrugama

-  uspostavom veza između ljudi obiju nacija sa svrhom međusobnog razumijevanja i međusobne pomoći.[1]

 

Djelovanje zajednice prezentirano je na portalu: http://www.hkz-wi.de/ na hrvatskom jeziku, te njemačkoj inačici na portalu: http://de.hkz-wi.de/

Dokumentacija o višegodišnjem radu nalazi se u časopisu zajednice RIJEČ. Digitalizirani brojevi časopisa nalaze se pohranjeni i dostupni su javnosti: http://www.rijec.hkz-wi.de/

 Radna grupa HKZ-Wi za unapređenja zdravlja i socijalno-zdravstvenu skrbi registrirana ju u gradskom poglavarstvu za Zdravstvo u glavnom gradu njemačke pokrajine Hessen. Grupa nosi naziv Kultur als Lebesnhilfe i djeluje kao samostalna zajednica za samopomoć. Program rada i ciljevi inicijative HKZ-Wiobjavljen je u Internetu: http://www.lebenshilfe.hkz-wi.de/haupt.html

Književnost u dijalogu/ Literatur im Dialog je niz događaja koji imaju za cilj približiti materinski jezik hrvatskih migranta  jezicima zemlje domaćina. Književni radove u originalu  kao prevedena djela trebaju potaknuti na razgovor, dijalog. Predstavljaju se  kritičari i pisci koji govore o uvjetima i ciljevima pisanja. Prikazuju se  aktualna djela i klasici svjetske književnosti. Ova serija je inicijativa Hrvatske kulturne zajednice e.V. Wiesbaden nastala u suradnji HKZ-Wi sa udruženjima i ustanovama na njemačkom govornom području. Dosadašnji rad kao najave objavljuju se na portalu: http://www.hkz-wi.de/de.hkz/Literatur%20im%20Dialog/home.html[2]

Višegodišnji rad i tradicija kulturne zajednice –Ogranka Matice hrvatske Wiesbaden poslužio je  kao  poticaj za osnivanje Hrvatske čitaonice u Wiesbadenu. U spomen na Edvina Bukulina, suosnivača Hrvatske kulturne zajednice u Wiesbadenu, dugogodišnjeg suradnika uprave i člana redakcije Riječ, Hrvatska čitaonica u Wiesbadenu nosi ime: Hrvatska čitaonica „Edvin Bukulin“.

Ogranak Matice hrvatske u Wiesbadenu podsjeća na prve narodne (ilirske) čitaonice, koje se počevši u prvoj polovini 19. stoljeća počinju osnivati ponajprije u kajkavskom krugu, a vrlo brzo šire se i na cijelom hrvatskom etničkom području.

Statut HKZ/OMH ne samo da omogućava osnivanje čitaonice, nego to je bila i dosadašnja pozitivna praksa udruge kroz 26 godina rada. O potrebi takvih mjesta za susret, pouku i zabavu govorilo već u nekoliko navrata i zato podsjetimo se kako se prema Vjekoslavu Babukiću, već u 19. st. čitaonica  »smatrala kao ona ognjišta, na kojih se smrzla srca sunarodnjaka naših grijahu«.

Hrvatska čitaonica "Edvin Bukulin" u Wiesbadenu otvorena je svake druge srijede u mjesecu (osim praznika), s početkom u 19:00 sati, u prostorijama Doma kardinal Kuharić (Hrvatska katolička misija), Holsteinstr. 15a, (ugao Waldstrasse 39a), Wiesbaden.

HKZ-Wi je suosnivač i suvlasnik zadruge sa maloprodajnim prostorom u Idsteinu: Fair Trade Weltladen Idstein. Naš doprinos kulturi kroz pravednu trgovinu je: http://www.hkz-wi.de/fairtrade.html

HKZ-Wi  organizira u okviru  sportska grupe "Kegle" i aktivnu  samopomoć. Kultura se predstavlja kao i  životni trener. U zajednice kulturni rad ne prestaje sa naukom nego želi poučiti kako stvoriti održivu i zdravu zajednicu.[3][2] Literatur im Dialog ist eine Veranstaltungsreihe, die es sich zum Ziel setzt, die Originalsprachen die benachbarten Sprachräume, sowie übersetzte  Sprache und die dem Publikum nahe zu bringen, aber auch miteinander ins Gespräch zu kommen. Zu Wort werden kommen Kritiker sowie Autoren, die über Bedingungen und Ziele ihres Schreibens sprechen.  Vorgestellt werden aktuelle Werke  aber auch Klassiker der Weltliteratur. Diese Reihe entsteht als eine Initiative der Kroatischen Kulturgemeinschaft e.V. Wiesbaden.


 Kroatische Kulturgemeinschaft - Facebookgruppe 


Dieses Dokument wurde zuletzt geändert am :