HRVATSKA KULTURNA ZAJEDNICA


IDSTEIN 2014.

PROMOCIJA "RIJEČI"

 

Naslovnica 2014Idstein, 23. rujan 2014. U gradskoj knjižnici predstavljen je dvobroj 45/56 glasnika „Hrvatske kulturne zajednice“: „RIJEČ“. Promocija je održana u okviru ovogodišnje Interkulturalnog tjedna  ili tjedna stranaca kako se on polarno naziva  u Njemačkoj. Ovogodišnju priredbu u Idsteinu organizirala je kulturna zajednica u suradnji sa filozofsko literarnim kružokom „Idsteiner Mittwochs-gesellschaft“ i plod je višegodišnje suradnje. Tribinu je otvorila gospođa Claudia Jäger, upraviteljica gradske knjižnice u Idsteinu. Ivica Košak, predsjednik kulturne zajednice, pozdravio je predstavnika Vijeća stranaca, dr. Asghara Fassihia. Mešunardno suradnja u koju spada i priprema Interkulturallnog tjedna odvija se uz podšku vijeća stranaca. Od 2006 organiziraju  se predavanja na temu literature, umjetnosti, jezičnog izražaja ili opće kulturnih događanja. U okviru tih priredbi, zahvaljujući angažmanu kulturne zajednice u Idsteinu su predstavljeni hrvatski autori, znanstvenici i umjetnici: Ruđer Bošković, Markantun de Dominis, Matija Vlačić Ilirik, Ivan Ilić, Čedomil Veljaćić, Ivan Supek, Vladimir Dvorniković, Marijana Erstić, Esther Gitman,  Drago Trumbetaš

U ovogodišnjem interkkulturellnom tjednu,  pored naše „Riječi“ predstavljeni su Jaron Lanier kao ovogodišnji dobitnik prestižne nagrade Zajednice njemačkih izdavača, te kultura Sama (Laponskog naroda) u okviru gostovanja Republike Finske na ovogodišnjem Sajmu knjiga u Frankfurtu.. Lanier je odlikovan za djelo „Who ovns the future?“ – „Kome pripada  naša budućnost?“. Lanier upozorava u svom djelu na opasnost koju sa sobom donosi digitalizacija (automatizacija) proizvodnje.  Automatizacija, kao inovacija dvadesetog stoljeća nije donijela, prema Lanieru, napredovanju društvenog razvoja. Naprotiv raslojavanje na profitere, raspad „srednje“ sloja društva te širenje o mase društvenog sloja s niskim primanjima. Primanjima koja često nisu dostatna za pokrivanje osnovnih potreba. U takvoj situaciji, upozorava Lanier, nastaje „New Digatal Age“ koji širokim slojevima društva pruža mogućnost da „urone“  virtualni svijet i lažnom predodžbom irealnog zadovoljstva postanu totalni gubitnici jednog u osnovi tehnološkog napretka. Ovaj raskorak u razvoju, a koji je već globalno uzeo maha, moguće je preokrenuti tako da individue, a  čiji se podaci sakupljaju u super računarima moći, dobe naknadu za svoj doprinos. Pored državnih obavještajnih centra, anacionalni, komercijalni „Big Data“ računari  obrađuju osnovne podatke svojih korisnika, izvlače korist iz komercijalne upotrebe, a koja daleko nadmašuje ponudu “besplatnih“ usluga pretraživanja. Lanier se zalaže da osobni podaci moraju ostati privatni posjed svakog pojedinca, a njihovo korištenje u globalnoj mreži treba biti honorirano. Visina tog honorara treba omogućiti osnovni dohodak za život. Sličan zahtjev postavio je i njemački autor Götz W. Werner, u djelu „Einkommen für alle“, u nakladi poduzeća Bastei Lübbe, 2008., naglasio je Košak.

 

Ana Kramarić, Ivica Košak, Claudia Jäger. Foto: Slaven Ljiljanić

Ana Kramarić, glavna urednica „Riječi“ predstavila  najnovije izdanje kao trajni spomenik rada Hrvatske kulturne zajednice. Časopis izlazi već 24. godinu i jedinstveni je primjer kontinuiranog rada jedne zajednice migranata u Njemačkoj. Ana Kramarić, inače nastavnica Hrvatske nastave u Hesenu i Saarlandu, predstavila je Riječ i kao most prema kulturi hrvatskog jezika posebno izraženoj u radovima učenika hrvatske nastave. Iako „Riječ“ nije dvojezična, u njoj su objavljeni i hrvatski i njemački tekstovi.  „Riječ“ nije samo dokumentacija djelovanje jedne udruge. U „Riječi“ nalazimo obrađene teme i prikaz radova predstavljenih u njemačkoj javnosti. 

Na 56 stranica je petnaestak autora objavilo preko trideset radova. Predstavljeni su stvaralački radovi poput glazbenih djela autora Rajka Radišića. Publicistički rad Jasne Lovrinčević iz knjige „U vihoru vremena“. Obrađen je osvrt na glazbenu produkciju (CD Zvijezda sjajna)  Kulturne zajednice iz Mainza. Predstavljeni su literarni radovi Katice kiš i Zdravka Luburića. Izvješteno je o radu javnih tribina, poput nastupa u okviru „Međunarodnoga dana knjige“ te „Europskoga tjedna“ u Wiesbadenu. Objavljene su i recenzije djela koje su u okviru suradnje s njemačkim literarnim društvima predstavljane na literarnim tribina. Izuzetan doprinos intrkulturalne suradnje predstavljaju  objavljeni radovi grupe studenta sa Sveučilišta u Siegenu. A posebno mjesto zauzima pregled obrade podataka iz ispitivanja mišljena o radu i nastupu zajednice. U tom kontekstu je objavljen i prilog o biheviorističkoj ekonomiji koji je nastao na osnovi priloga dr. Nine Mažar hrvatske znanstvenice iz Wiesbadena. Naslovnicu časopisa krasi umjetničko djelo „SKOK 2014“, rad Ive Cenkvčana, hrvatskog umjetnika iz Berlina. Original tog rada predan je Ireni Mihalić, članici njemačkog parlamenta  prigodom studijskog putovanje Kulturne zajednice u Berlin 2014. Elektronička kopija časopisa objavljena je na portalu redakcije RIJEČ: http://www.hkz-wi.de/rijec/index.html

Ana Kramarić, Ivica Košak. Foto: Slaven Ljiljanić 

Ivica Košak Kroatische Kulturgemeinschaft - Facebookgruppe 


Dieses Dokument wurde zuletzt geändert am :