HRVATSKA KULTURNA ZAJEDNICA

Predstavljanje knjige i radionica Ogranka Matice hrvatske u Wiesbadenu


Hrvatska kulturna zajednica – Ogranak Matice hrvatske Wiesbaden poziva Vas na literarnu tribinu i susret Zajednice. Susret se organizira kao Hommage à Benedikt  Kotruljević povodom 550. godišnjice smrti pisca djela O trgovini i o savršenu trgovcu, a  u svjetlu izložbe Suvremena umjetnost iz Hrvatske u Europskoj središnjoj banci u Frankfurtu/M. 2019. Godine.

Kotruljevićevo djelo nije samo traktat o trgovini koji bi se iscrpljivao analizama ekonomskih historičara nego i vrlo poticajan povijesni izvor koji nam dragocjeno svjedoči o vrlinama ondašnjeg trgovca koje su u mnogočemu ostale važećim do danas.


Literarna tribina i radionica u organizaciji Ogranka Matice hrvatske
u Wiesbadenu:

 

srijeda, 14. kolovoza  2019. godine, 19:00 sati
Wiesbaden, Holsteinstr. 15A

 

To će biti dobra prilika za upoznati časopis Riječ i rad našeg društva. Pozivamo Vas i na dogovor u vezi organiziranja zajedničkog izleta te posjet izložbi Suvremena umjetnost iz Hrvatske u Europskoj središnjoj banci u Frankfurtu/M. a koji se planira u suradnji s Generalnim Konzulatom Republike Hrvatske iz Frankfurta, za početak jeseni ove godine.

Rad dubrovačkog trgovca  Bene Kotruljevića (Dubrovnik 1416 - Aquila 1469), prvo je djelo  koje opisuje pravila dvojnoga trgovačkog knjigovodstva bez kojih bi poslovanje tvrtki danas bilo nezamislivo, tiskano je prije 446 godina.

Kotruljevićeva rasprava, izvornog naziva Della mercatura et del mercante perfetto (O trgovini i o savršenu trgovcu), dovršena je 1458. godine u okolici Napulja i širila se 115 godina u različitim prijepisima, da bi bila otisnuta, zahvaljujući uredničkom i nakladničkom maru Frane Petrića tek 1573. godune.

Dostupnost Kotruljevićeva djela treba uvijek nanovo zaintrigirati čitalačku publiku, kako domaću tako i svjetsku. Naime, u pregledima dubrovačke povijesti često se zaboravljalo na djelatnost ovog važnog autora. Kotruljevićeva knjiga, koja će biti po prvi puta predstavljena i u Wiesbadenu, nije samo traktat o trgovini koji bi se iscrpljivao analizama ekonomskih historičara nego i vrlo poticajan povijesni izvor koji nam dragocjeno svjedoči o mnogobrojnim aspektima onodobne svakodnevice. Na širinu i domet ovog dubrovačkog autora iz 15. st. dobro dobro ukazuju neki naslovi njegovih poglavlja: O molitvi, O milostinji, 0 slučajevima dvoumice da li je nešto dopušteno ili nije, O skladnosti trgovčevoj, 0 stidljivosti trgovčevoj, 0 trgovčevoj kući, 0 trgovčevoj odjeći i ukrasima, O pokućstvu i namještaju trgovčevu, O ženi trgovčevoj, O njezi i odgoju djece, 0 svršetku trgovčevu.

Djelo O umijeću trgovanja i savršenom trgovcu - Della mercatura et del mercante perfetto (čiji se rukopis iz 1458. godine  čuva u Nacionalnoj malteškoj knjižnici) prvi je europski priručnik o trgovini i knjigovodstvu. U njemu opširno piše o poduzetničkoj kulturi, podrijetlu, korisnosti, oblicima trgovine, odnosu trgovca prema vjeri, njegovoj moralnoj i društvenoj ulozi, te konkretnim znanjima i praksama vezanim uz upravljanje i trgovanje. Poseban dio posvećen je odnosu trgovca prema društvenim pitanjima.

Kako se rad Benedikta Kotruljevića preko sto godina prenosio rijetkim prijepisima rukopisa, zasluge za uvođenje dvojnog računa u knjigovodstvu pripisala se  franjevcu Luci Pacioliju.  Pacioli je u Summi, višeslojnoj kompilaciji o aritmetici, algebri, elementarnoj euklidskoj geometriji i dvojnom knjigovodstvu, dovršenom 1487. a tiskanom u Veneciji 1494. godine smatran kreatorom dvojnog računa. Tek Sedamnaesti Kongres Europske udruge računovođa (European Accounting Association - EAA), koji se održao od 6. do 8. kolovoza 1994. godine  u Veneciji, potvrđuje kako je Kotruljević u djelu O trgovini i savršenom trgovcu prvi opisao sustav dvostrukog knjigovodstva.

Kotruljevićev rukopis iz 1458. godine je dakako stariji od Paciolijeve rasprave iz 1487., ali kako je ova tiskana osamdesetak godina (79) ranije, dobila je prvenstvo. I Franjo Petrić, iako ne namjerno, snosi izvjesno krivnju za teškoće oko dokazivanja Kotruljevićeva prvenstva jer je dobronamjerno favorizirao humanističke, a umanjivao knjigovodstvene strane rukopisa.

 

Izložba Suvremena umjetnost iz Hrvatske u Europskoj središnjoj banci u Frankfurtu/M. 2019. godine jeste dobar povod da se povijesni splet okolnosti u kojima nastaju kulturne vrijednosti stavi u kontekst stvaranja materijalnih dobra.


 Kroatische Kulturgemeinschaft - Facebookgruppe 


Dieses Dokument wurde zuletzt geändert am :