HRVATSKA KULTURNA ZAJEDNICA


Kultura stranaca nije strana kultura

Susret Hrvatske kulturne zajednice i Vijeća stanaca grada Wiesbadena


Wiesbaden, 20. svibanja 2016. godine u restoranu Mauritius1 s hrvatskom kuhinjom održan je susret Hrvatske kulturne zajednice2 (HKZ-Wi) i Vijeća stanaca grada Wiesbadena3 (VS-Wi).

Kako je predsjedništvo i HKZ-Wi i VS-Wi ove godine otpočelo svoj rad u novoj legislaturi, ovaj susret je služio upoznavanju i ispitivanju mogućnosti uzajamne suradnje, potpore i organizacije. HKZ-Wi je po svom statutarnom određenju nacionalna zajednica ali otvorena internacionalnoj suradnji i kulturnoj razmjeni. Ivica Košak, predsjednik HKZ-Wi je predstavio četiri razvojna pravca zajednice, koji po sebi nisu odvojeno centralne zadaće društva ali zrcale ne samo interes nego i kompetenciju članova. Centralna tema kulturnog rada se predstavlja kroz portal Kultura dijaloga4. Reprezentativni su nastupi u okviru obilježavanja Svjetskog dana materinskog jezika5, Svjetskog dana knjige6, Europskoga tjedna7, kao i nastupi u Interkulturalnom tjednu8.

U drugom planu slijedi redakcija časopisa RIJEČ9. Riječ izlaz već 25. godinu , a u pripremi je broj 50. Ovaj jedinstven časopis koji se predstavlja i na Sajmu knjiga u Frankfurtu10 ne zrcali samo rad kulturne zajednice – Ogranka Matice hrvatske u Wiesbadenu nego je predstavljen primjer dobre prakse stvaranja i širenje nacionalne kulture u internacionalnoj zajednici. Posebni interes HKZ-Wi izražen je u radnoj grupi za samo-pomoć: Kultur als Lebenshilfe11. Ova radna grupe izlazi u susret jednoj osnovnoj potrebi svih članova i prijatelja HKZ-Wi. Djelovanje ove radne grupe zasniva se na samo na potrebni članova i prijatelja zajednice, nego stručnom ponudom kvalificiranih suradnika, članova HKZ-Wi. Studijsko putovanje dijabetičara u Poreč12 ove godine pokazalo je kako ta radna grupa može izvesti zahtjevne projekte na području čuvanja i održavanja kondicije i zdravlja.

A kao poseban iskorak na putu ostvarenja trajnog gospodarenja i zadovoljavanja temeljnih životnih potreba ističe se aktivnost zajednice kada je HKZ-Wi postala osnivačkim članom jedne fairtrade zadruge - Weltladen Idstein13, dakle članom jedne zajednice koja poštenom trgovačkom praksom želi unaprijediti robnu razmjenu i potrošnju zasnovanu na pravednim socijalnim i etičkim odnosima. Za hrvatsku se zajednicu tako otvorila mogućnost, da ovim iskorakom predstavi sebe i svoje članove u svjetlu dobre poduzetničke prakse. Dvadesetipetogodišnji rad Kulturne zajednice doživljava neprekidne promjene, kazala je Ružica Matanić, članica predsjedništva HKZ-Wi, no trajni oslonac za društvo nalazi se upravo u radu i osobnom zalaganju vjernih članica i članova.

Murat Özdem, potpredsjednik predsjedništva Vijeća stranaca u Wiesbadenu pozdravio je – ne samo zanimljivi nego i vrlo sadržajan rad HKZ-Wi. Sa 120 članova u HKZ-Wi okuplja tek manji broj od preko 1300 imigranata iz hrvatskog iseljeničkog kruga. Zadaća je Vijeća stranaca da unaprijedi na samo suradnju u matičnim, nacionalnim zajednicama nego proširi rad na društvenu zajednicu koja u Wiesbadenu ima snažan internacionalni karakter.

Wilfrid Wartman, član HKZ-Wi, predstavio je osnovnu problematiku udruženja, njemačkih jednako kao onih u kojima većinu čine stranci, a gdje motivacija, interes i snage, ponekad već ostarjelih članova, ne zadovoljavaju često niti osnovne zahtjeve za normalan rad, tj. ispunjavanje statutarnih obaveza.

Slaven Ljljanić, potpredsjednik predsjedništva HKZ-Wi, je izložio kako u Wiesbadenu u okviru nastupa i obilježavanju međunarodnih spomen dana ( Dan materinskoga jezika14, Međunarodni dan knjige i autorskih prava15…) HKZ-Wi uživa izravnu podršku i pokroviteljstvo UN institucija i pokroviteljstvo povjerenstva za UNESCO u SR Njemačkoj kao i Republici Hrvatskoj. Ljiljanić je posebno naglasio ulogu Kulturne zajednice pored inicijative roditelja u zahtijevanju da se uspostavi Hrvatska dopunska nastava u njemačkoj pokrajini Hessen. Danas oko 500 djece pohađa nastavu na materinskom jeziku u Hessenu i Saarlandu, a brojnim aktivnostima želi se privući pažnja i još više hrvatskih mališana u Wiesbadenu i regiji. Hrvatska nastava u organizaciji Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa Republike Hrvatske uvedena je početkom rujna 2011. u 15 škola u Hessenu. Nastava obuhvaća hrvatski jezik, kao osnovu, te kulturu u širem smislu (temeljne kulturne i povijesne činjenice, zemljopisna obilježja RH, likovnu i glazbenu kulturu, kao i obilježavanje hrvatskih blagdana). Hrvatska nastava ne smije biti samo njega materinskog jezika i zavičajne privrženosti, nego i probuditi interes za izgradnju društva u kojem živi. - To bi mogao ili trebao biti preduvjet za pozitivan pristup mlađeg naraštaja u zavičajna društva, - kako se izjasnio Ljljanić.

Demografski faktor nije jedina prepreka u razvoju civilnog društva, naglasio je Košak, jer kod institucionalne pomoći u visini 75 € mjesečno, a koje udruge stranaca u Wiesbadenu dobivaju za svoj rad, nemoguće je stvoriti uvjete za razvoj dugoročnih i održivih programa.

Said Bakadir, član predsjedništva VS-Wi predstavio je u nastavku mogućnost financiranja projekata iz fonda koji stoji Vijeću stranaca na raspolaganju. Nacionalne su zajednice pozvane na suradnju u ostvarivanju zajedničkih ciljeve, a što će ne samo povećati vjerojatnost da se ta sredstva dobiti, nego i omogućiti Vijeću stranaca da u gradskom povjerenstvu prikažu potrebe i rješenja (projekte) za rad zajednica.

Prema iskustvu iz rada, a kojim se civilne hrvatske udruge bave u Njemačkoj, postoji potreba tijesne međunarodne suradnje na polju kulturnoga radi - jer kultura nije samo područje ljudskog djelovanja koje ne može bez državnih poticaja nego da je ona itekako važan ekonomski faktor, ako se to zna prepoznati16 – naveo je Košak zaključak posjete HKZ-Wi Njemačko-hrvatskoj parlamentarnoj grupi u Bundestagu u 2014. godini.

Jela Šare, tajnica HKZ-Wi, naglasila je kako stranci ne trebaju imati samo ulogu zabavljača, folkloraša s egzotičnom kuhinjom, nego ravnopravno sudjelovati u kulturnom životu društva u kojem žive, rade i kako porezni obveznici ispunjavaju građanske dužnosti. U tom pogledu, složila se Selvinaz Gündogan iz predsjedništva VS-Wi, te istakala - kako je upravo politička zadaća Vijeća stanaca da uspostavi kontakt i dijalog na „istoj razini očiju“ s političkim predstavnicima u njemačkom društvu.


Ivica KošakIZVOR:


 Kroatische Kulturgemeinschaft - Facebookgruppe 


Dieses Dokument wurde zuletzt geändert am :