HRVATSKA KULTURNA ZAJEDNICA

ARHIVI U HRVATSKOJ – ARHIVI ZA MENE?

PETAK, 10. veljače 2023. godine, 19:00 sati
Gostuju: doc. dr. sc. Vlatka Lemić i dr. habil. Angela Ilić 

U videokonferenciji u petak na portalu ZOOM: https://t1p.de/hkz-susret  koji organizira Hrvatska kulturna zajednica / Ogranak Matice hrvatske u Wiesbadenu (HKZ/OMH-Wi) pod naslovom:  Arhivi u Hrvatskoj – Arhivi za mene?  gostuju znanstvenice Angela Ilić, München i Vlatka Lemić, Zagreb.

Moderacija: Redakcija časopisa Riječ


U okviru Zoom-sastanka dr. habil. Angela Ilić predstavit će najnoviji broj časopisa Spiegelungen 2.22 s temom Arhivi u Hrvatskoj i razgovarat će s doc. dr. sc. Vlatka Lemić iz Zagreba. Broj 2.22 časopisa Spiegelungen posvećen je predstavljanju arhiva, zbirki i relevantnih digitalizacijskih i istraživačkih projekata u Hrvatskoj koji se odnose na arhivsko gradivo s njemačkom ili austrijskom poveznicom.

Pored predstavljanja tekstova govorit će se i o raznim inovativnim, interaktivnim arhivskim portalima i projektima u Hrvatskoj, a i u Europi, koji i korisnicima (među njima i članovima dijaspore) omogućavaju sudjelovanje.

Dr. habil. Angela Ilić urednica je tematskog fokusa Arhivi u Hrvatskoj kao i članica predsjedništva HKZ Wiesbaden. Časopis Spiegelungen izdaje IKGS München, Institut za njemačku kulturu i povijest Jugoistočne Europe pri Sveučilištu Ludwig-Maximilian u Münchenu.


Časopis Spiegelugen donosi u broju 2.22 i obavijest o aktivnosti  HKZ/OMH-Wi:

Dr. Angela Ilić održala je 7. svibnja 2022. godine predavanje: Za nove mostove / Kulturelle Brücken schlagen u gradskoj vijećnici u Wiesbadenu, u povodu proglašenja grada  Novog Sada za  Europsku Prijestolnicu kulture 2022. godine.
U svom predavanju
Za nove mostove dr. Illić se  posvetila povijesti multikulturalnog grada Novog Sada (de.  Neusatz, ung. Ujvidek). Predavanje je održano u kontekstu Europski tjedan Hessen 2022. godine  u organizaciji HKZ/OMH-Wi.

Spiegelungen, Zeitschrift für Deutsche Kultur und Geschichte Südosteuropas, 2.22, Friedrich Pustet Verlag, München 2022., S.: 264

 

Lemić, Vlatka; Bućin, Rajka: Iseljeništvo: Vodič kroz fondove i zbirke Hrvatskoga državnog arhiva / Lemić, Vlatka ; Bućin, Rajka (ur.). Zagreb: Hrvatski državni arhiv, 2015 (monografija)

Vodič predstavlja fondove i zbirke Hrvatskoga državnog arhiva relevantne za istraživanje povijesti iseljeništva s područja Hrvatske od 17. do poč 21. st. Obuhvaćena su 164 arhivska fonda ili zbirke, koji su strukturirani sukladno tektonici utvrđenoj u Pregledu arhivskih fondova i zbirki RH, a unutar toga razvrstani su kronološki te grupirani prema sadržajnoj i resornoj srodnosti. Elementi opisa preuzeti su iz Opće međunarodne norme za opis arhivskog gradiva, ali su prilagođeni širem krugu korisnika. Za svaki fond ili zbirku doneseni su osnovni identifikacijski podaci, podaci o stvaratelju, podaci o povijesti te sadržaju i ustroju fonda ili zbirke, s naglaskom na gradivu u vezi s iseljeništvom, podaci o uvjetima dostupnosti, korištenju i dopunskim izvorima, uključujući dopunske fondove i zbirke u HDA, ali i drugim arhivima te osnovnu bibliografiju za svaku opisanu cjelinu. Opisan je i fond Knjižnice Hrvatskoga državnog arhiva u dijelu u kojem je relevantan za temu te je donesen popis najvažnijih inozemnih mrežnih stranica s podacima o iseljenicima. Doc. dr. sc. Vlatka Lemić, autorica jednog teksta u Spiegelungen-u, predsjednica je ICARUS Hrvatske, međunarodnog centra za arhivska istraživanja, kao i voditeljica Središnjeg ureda za arhivsku građu Sveučilišta u Zagrebu. Dr. Lemić je koordinatorica projekta Znameniti.hr, koji vodi konzorcij hrvatskih kulturnih, znanstvenih i akademskih ustanova.

ICARUS Hrvatska partner je u međunarodnom projektu Kreativne Europe AToM Arhivi i tragovi migracija posvećenom istraživanju i dokumentiranju transnacionalnog konteksta migracije i dijaspore kroz arhivsku i arhivističku perspektivu. ICARUS Hrvatska partner je i u Erasmus+, te projektima WAAT i BoostDigiCulture.

 

Dr. habil. Angela Ilić rođena je u Miškolcu (Mađarska). Studirala je novinarstvo, povijest i međunarodne odnose, magistrirala je na europskim studijama, a doktorirala je u oblasti religijskih studija – u Švicarskoj, Belgiji i u Sjedinjenim Američkim Državama. Od 2016. je znanstvena suradnica na Institutu za njemačku kulturu i povijest Jugoistočne Europe pri Sveučilištu Ludwig-Maxilian u Münchenu, pored toga je i izvanredna profesorica na Sveučilištu Johannes Gutenberg u Mainzu, gdje je 2022. g. habilitirala u oblastima novovjekovne povijesti kao i povijesti Istočne Europe. Autorica i urednica je više znanstvenih knjiga i članaka o povijesti Jugoistočne Europe na raznim jezicima (na pr. gost urednica Vjesnika Istarskog arhiva 28/2021), urednica časopisa Spiegeleungen, članica uredničkih odbora više znanstvenih časopisa i godišnjaka, organizator međunarodnih konferencija i voditelj istraživačkih kao i digitalizacijskih projekata. https://www.ikgs.de/team/angela-ilic

 

Doc. dr. sc. Vlatka Lemić rođena je u Zagrebu. Diplomirala je arheologiju, muzeologiju i arhivistiku te je doktorirala na  studiju informacijskih znanosti. Od 2019. je voditeljica Središnjeg ureda za arhivsku građu Sveučilišta u Zagrebu, a od 1998. do 2018. je bila zaposlena u Hrvatskom državnom arhivu gdje je kratko obnašala dužnost ravnateljice. Aktivno je sudjelovala u organizaciji, planiranju i unaprjeđenju stručnog rada i poslovnih procesa hrvatske arhivske službe, kao i organiziranju i vođenju različitih programa i projekata iz području arhivske, izdavačke, IT i kulturne i znanstvene djelatnosti. Izlaže na brojnim domaćim i međunarodnim stručnim i znanstvenim skupovima, objavila dvije knjige i desetke članaka, poglavlja i radova u domaćim i međunarodnim časopisima te pripremila stotinjak tiskanih i elektroničkih izdanja. Urednica i članica uredničkih odbora više stručnih časopisa, angažirana kao evaluatorica EU projekata. Uključena u  rad međunarodnih stručnih tijela i više međunarodnih projekata na području kulture, arhivske djelatnosti i digitalizacije baštine. Nacionalna je koordinatorica digitalne suradničke platforme Topoteka i Time Machine ambasador. Od 2018. koordinatorica je projekta Znameniti.hr, koji vodi konzorcij hrvatskih kulturnih, znanstvenih i akademskih ustanova. Stalna je predavačica na diplomskom studiju arhivistike Filozofskog fakulteta u Zagrebu.

HKZ/OMH-Wi u Wiesbadenu želi ovim javnim nastupom upoznati sudionike o važnosti arhivske građe i izraziti podršku projektu Kreativna Europa AToM.

  Angela Ilić, Ivica Košak
Hrvatska kulturna zajednica / Ogranak Matice hrvatske u Wiesbadenu


 Kroatische Kulturgemeinschaft - Facebookgruppe 


Dieses Dokument wurde zuletzt geändert am :